FAQ

Nejčastější otázky

Kdo pro Vás pracuje?

Best Series je česká společnost, kterou vedou dva bratři Jan a Tomáš Holý. Oba bratři mají přes 15 let zkušeností s vedením lidí, obchodem, bankovnictví. Aktuálně pro společnost pracuje okolo 10 zaměstnanců od provozu až po marketing.

Best Series je na trhu od roku 2016. Od roku 2018 společnost dosahuje v průměru 450% meziroční nárůst.

Úroky se připisují vždy do 10. dne následující měsíc +- 2 s ohledem na víkend.

Úrok se řídí dle průměrné denní návštěvnosti všech Prádlomatkiosků od 0% - 25% p.a. viz. Úroková tabulka a průměrná návštěvnost, kterou můžete zdarma sledovat po založení účtu.

Povolení od ČNB není povinností. Neexistence kolektivního investování Společnost používá finance na realizaci vlastního obchodního záměru, které jsou založeny na vlastní aktivní činnosti, tedy poskytnutí zásadní přidané hodnoty, za kterou zákazníci budou platit odpovídající cenu. Neexistence investičních služeb - Uživatel si je vědom, že žádné plnění poskytované Provozovatelem v rámci Aplikace nepředstavuje investiční poradenství ani jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že se netýká investičních nástrojů ve smyslu uvedeného zákona. Podrobně v ZOP bod 10.5, 10.6, 10.7

Podpořenou částku můžete kdykoli nabídnout k prodeji. Poplatek za odkup je 0,5% z podpořené částky. Prodej většinou trvá do 72 hodin.